Tagged: úcta k telu

Luna nám napovie

Niektoré prírodné úkazy sa nedajú zdôvodniť – ale za to, že ich nevieme zdôvodniť, nemôžu ony, ale my. HIPPOKRATES  ...