Tagged: Arne Dahl

Arne Dahl – Európske Blues

Arne Dahl – Európske Blues “Buchenwald bol najväčší koncentračný tábor nacistického Nemecka. Ku koncu vojny tu už skoro nijakí Nemci...